onsdag den 29. februar 2012

Traditionelt landbrug


Foråret står nu lige for døren, både hvis vi kigger i kalenderen og hvis vi går en tur derude. Det er nu tid til at ligge sidste hånd på årets mark-plan.
Mark-planens helt grundlæggende formål, er at få styr på hvor meget der skal dyrkes og hvor det skal dyrkes. Hvor meget vi skal dyrke afhænger af hvor meget jord vi har til rådighed, men også hvor meget kan vi egentlig afsætte? Når det er på plads kommer den langt sværer opgave: hvor skal de enkelte afgrøder placeres på markerne.
Ved økologisk landbrug får vi brug de klassiske/traditionelle dyder i dyrknings-principper. Vi skal vide hvilke grøntsager, der trives godt efter sidste års afgrøde. Det kan have stort betydning for udbyttet. En anden - meget vigtig - overvejelse, er hvordan vi får de sundeste afgrøder og på den måde undgår sygdomme i markerne. Det går bare ikke at dyrke den samme afgrøde år efter år på den samme mark. Det giver en ophobning af diverse dårligdomme fx skadelige insekter og svampesygdomme. Får vi derimod flyttet rundt på de forskellige afgrøder - "sædskifte" hedder det- kan vi undgå sygdomme og skadedyr.
I økologisk landbrug, skal vi gøre brug af den viden agerbrugere har tillært sig gennem generationer og det er der sund fornuft i.
På billedet er Mindaugas ved at placere gulerødderne på den helt rigtige mark. Gulerødder må helst ikke dyrkes, hvor der har været gulerødder indenfor de seneste 6 år!