torsdag den 7. maj 2015

Cirkelkompost 2015 Intro

Nu er vi ved at gøre klart til at starte vores kompost projekt, Cirkelkompost 2015. Vi glæder os til at komme i gang. På Aarstiderne har vi i årevis haft fokus på kompostering. Det er vigtigt for os at så meget organisk affald bliver recirkuleret som muligt.
Fordelene ved at lave kompost er rigtig mange. Udover at der sker recirkulering af organisk materiale og næringstoffer, så er komposten med til at forbedre jordens struktur og dens evne til at holde på næringstoffer, bl.a. ved at danne humus. Til vores kompost blander vi grønt affald fra vores produktion med halm og frisk kløver græs. Men udover det kommer vi til at eksperimentere med afslået grønt materiale fra nærliggende plejetrængende naturområder. Idéen med at bruge plantemateriale fra disse områder, udover bedre naturpleje, er at afprøve om dette plantemateriale er velegnet i komposten og dermed om det muligvis kan erstatte noget, f.eks. halmen. Dermed kan vi inddrage det i den lokale recirkulering af næringstoffer. Vi kommer til med at afprøve tagrør fra Nivå Bugt strandenge, engafklip fra Langstrup Mose og Usserød å, tang fra stranden ved Helsingør, samt grøde afskåret i Usserød å. Det er tanken at noget af den færdige kompost skal distribueres til kommunens gartnere og de lokale institutioner i området, så de kan forbedre deres egen dyrkningjord og dermed afprøve kompostens egenskaber samtidigt med at de får kontakt til den lokale naturpleje.
Vi afprøver det færdige kompostmateriale som jordforbedring på egne marker, i krukker og plantekasser, samt i forsøg hvor komposten skal fortrænge den ikke fornybare resurse Spagnum, der bruger i 99% af al småplante produktion.

Vi vil løbende lægge ind billeder og blog over de næste uger og fortælle om vores projekts udvikling og resultater.

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, og drives af Krogerup Avlsgaard i Humlebæk i samarbejde med Aarstiderne a/s


Her spredes komposten.