torsdag den 23. juni 2011

Jordbær-høstVi har nu overstået den første uges høst af vores jordbær her på Aarstidernes gård. Det er første år vi dyrker jordbær, så der har været nogle ting der skulle tilpasses, men nu kører det.


Vi høster jordbær i 350 gram bakker og i 500 gram bakker. For at adskille de 2 produkter, høster vi 350 g i en plastbakke og 500 g i en kartonbakke - så er det meget nemmere for høstfolkene og vi undgår at lave fejl. Det er nemlig høstfolkene der pakker jordbærene, så ingen andre rører ved bærrene fra de er høstede til de kommer ud til kunden.

Traditionel er jordbær blevet høstet ved at man går gennem rækkerne med rumpen i vejret og plukker. Det er et hårdt arbejde der giver ømme rygge, men der bliver også trådt mange uhøstede jordbær i stykker. Vi høster jordbærene fra vores lugevogne - dvs. at man ligger ned på vognen, som bliver trukket af en traktor. Traktoren triller så ganske langsom fremad og man plukker jordbærrene efterhånden som man kommer frem til dem - det er ret genialt, hvis vi selv skal sige det.


Kvaliteten af bærrene er rigtig god. Vi har været heldige at få sol og regn i de rigtige mængder mens bærrene modner. Mængden er desværre lidt under middel fordi vi havde frost mens jordbærrene blomstrede - det kan de ikke tåle og giver så ingen jordbær. Man kan jo - som bekendt - ikke få det hele, så vi er faktisk godt tilfreds med årets jordbær her på Billeslund.

torsdag den 16. juni 2011

Kompost
På vores gård i Sønderjylland arbejder vi temmelig meget med kompost. Som økologisk landbrug er vi interesseret i at bevare jordens gode, naturlige egnskaber for at kunne avle flotte grøntsager år efter år. En af måderne er udbringning af kompost.

Vi laver mange hundrede tons kompost om året, som bliver lavet på basis af halm, komøg, græs & grøntsagsaffald. Komposten bliver lagt i lange strimler ude på marken, hvor vi så blander de forskellige materialer sammen. For at lave en perfekt kompost skal vi regne med at vende materialet omkring 20 gange. Når vi vender komposten, sænker vi også temperaturen i stakkene, så komposten ikke brænder sammen og mister værdifulde egneskaber.Den kompost vi laver er ikke for at give gødning til jorden. Vores kompost er et jordforbedrings-middel som gør at jorden blver bedre til at holde på den naturlige gødning, nemmere kan bevare vandet i jorden og giver en rigere mikro-liv i jorden. Dette giver stærkere grøntsager, som ikke er så modtagelige for sygdomme. Med et faglig udtryk siger man - vi forbedre jordens "krummestruktur".Netop i disse dage vender vi komposten en gang daglig. På billedet er det Algirds som er ved at vende komposten og som det fremgår af billedet dannes der meget varme i sådan en stak kompost.

fredag den 10. juni 2011

Porre plantningFra midten af maj til starten af juli planter vi porrer en gang om ugen her på vores gård. Første proces i plantningsarbejdet er at få lavet huller til planterne. Vi har en maskine - som sættes bag på traktoren - der har 3 spyd som bliver trykket i jorden og laver hullerne. Traktoren kører så bare stille og rolig hen over marken og laver huller med 15 cm afstand. Når hullerne er lavet kommer selve plantningen. Plantningen foregår fra vores lugevogn, hvor der kan ligge 9 personer og sætte de små porreplanter i hullerne - altså 9 rækker porrer i 1 arbejdsgang.

Når porrerne er plantet kommer der endnu en vigtig detalje, for at de skal komme godt i gang. Vi har selv konstrueret en maskine som kan monteres på en traktor og så sprøjte vand ned i hullerne. Det er en meget vigtig proces, som gør at jorden "pakker" godt sammen omkring de nye planter, så rødderne hurtig kan vokse ud i jorden. Samtidig får de også noget livgivende vand lige fra starten af deres voksenliv, som ikke kan undervurderes.På Billedet er det Vladimirs, som er i gang med at sprøjte vand ned på de nyplantede porrer. Foran på traktoren hænger vandtanken, som skal fyldes nogle gange, før dagens 100.000 porrer har fået vand nok !