fredag den 14. august 2015


Aarstiderne og Krogerup Avlsgaard inviterer
til temadag om kompost

CIRKELKompost
Naturpleje som økologisk jordforbedringtirsdag den 15. september 2015kl. 13:30 - 16.30
Krogerup Avlsgaard, Krogerupvej 3C, 3050 Humlebæk

Deltagelse i arrangementet er gratis
tilmelding: lhj@aarstiderne.com


Målgruppe: Landmænd, gartnere, havebrugere og andre med interesse for recirkulering og kompostering.
Temadag om praktisk anvendelse af mile- og fladekompost, og forsøg med recirkulering af naturmaterialer herunder tang, grøde, enghø, tagrør mm. Fokus på kompostens egenskab som erstatning for spagnum, som jordforbedringsmiddel, som et dyrkningsmedie til byhaver, højbede mm. og i større skala til brug i mark- og gartneribrug.


                                    PROGRAM

                                                   Velkomst
                                                   Baggrund for kompostarbejdet på Krogerup Avlsgaard
                                                   Principper for milekompostering
                                                   Demonstration af kompostvender i praksis
                                                   Præsentation af cirkelkompostprojektet - forsøg med kompostering
                                                    af materialer fra plejekrævende naturarealer
                                                   Vi trakterer med kaffe og (kompost)kage
                                                   Dyrkningsresultater fra vores første forsøg vises frem
                                                   Kompost som jordforbedringsmiddel, v. Lektor Jakob Magid,
                                                    Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet
                                                   Diskussion og opsamling.

  Projektet har fået tilskud fra Fonden for Økologisk Landbrug