torsdag den 30. maj 2013

Økologi i Sporet

De billeder her kan I slet ikke få ret meget ud af, men de markerer en ganske vigtig dag, hvor vi i Aarstidernes Gartneri tager fat på et stort projekt, der vil forsøge at ændre drastisk på vores økologiske dyrkningssystem Først og fremmest er det muligt ved hjælp af GPS-styring, så vi ved præcis, hvor vi er henne på marken. Dernæst vil vi dyrke jorden uden at bruge en plov. I stedet vil vi bruge en "Spader", der ikke vender jorden rundt, men løfter den forsigtigt op. Det er "Spaderen i ser på billedet. Vi har nemlig haft Demo-dag, hvor vi har set en masse maskiner, der måske kan blive en del af vores fremtidige pløjefri model med faste kørespor og mobil grøngødning. Vi vil behandle jorden endnu bedre, end vi gør idag og bevare frugtbarheden, humusen, muldlaget og næringsstofferne i et mindre dyrkningslag! Hvis du ikke fik fat i det hele, forstår jeg det godt. Vi vender tilbage til delelementerne løbende i de næste 3 år. Projektet udføres sammen med Aarhus Universitet, Yding Smedie, 5 landmænd og gartnere, Garnerirådgivningen og Billeslund. Vi glæder os til at komme rigtig i gang! Naturerhvervsstyrelsens GUDP-midler medfinansierer projektet.

Porrerne ud i lyset

Så fik vi plantet porrerne i vores Forsøgsmark i Barrit. Det er med tommestok og rettebrædt og det hele, så de kommer helt sikkert til at stå helt lige. Det er en del af vores projekt med Gamle grønsagssorter. Du kan læse mere på http://fortidensfro.blogspot.dk/

onsdag den 22. maj 2013

Gas på ukrudtet

En ægte Øko-landmand er også øko på sin gårdsplads. Og vi har en MEGET stor gårdsplads med toppede brosten, så må vi finde egnede metoder. Så vi tager gas på gårdspladsen. Bag på traktoren har vi en stor ukrudtsbrænder, der jævnligt kan køre pladsen over. Ude i kanterne har vi fået denne lille gasbrænder, som Frank her kører en tur med. Ganske effektivt, selvom den larmer en del!

tirsdag den 21. maj 2013

En sommerbebuder er klar

Så er en af de klare sommerbebudere klar: Dansk salat fra Billeslund. 

Med det meget sene forår har vi hjulpet salaterne og pakket dem ind i fiberdug fra starten. De første hold leveres nu i kasserne.

Det er hvert år en fantastisk fornøjelse at bære de allerførste salater ud af marken og op i kassen.

Dem kan du se under buerne.

Næste hold vokser helt vildt her i pinsen med varme og grødevejr. – Dem uden buer over! 

På salatkig nu og i de næste mere end 20 uger.

Svend Daverkosen