torsdag den 30. maj 2013

Økologi i Sporet

De billeder her kan I slet ikke få ret meget ud af, men de markerer en ganske vigtig dag, hvor vi i Aarstidernes Gartneri tager fat på et stort projekt, der vil forsøge at ændre drastisk på vores økologiske dyrkningssystem Først og fremmest er det muligt ved hjælp af GPS-styring, så vi ved præcis, hvor vi er henne på marken. Dernæst vil vi dyrke jorden uden at bruge en plov. I stedet vil vi bruge en "Spader", der ikke vender jorden rundt, men løfter den forsigtigt op. Det er "Spaderen i ser på billedet. Vi har nemlig haft Demo-dag, hvor vi har set en masse maskiner, der måske kan blive en del af vores fremtidige pløjefri model med faste kørespor og mobil grøngødning. Vi vil behandle jorden endnu bedre, end vi gør idag og bevare frugtbarheden, humusen, muldlaget og næringsstofferne i et mindre dyrkningslag! Hvis du ikke fik fat i det hele, forstår jeg det godt. Vi vender tilbage til delelementerne løbende i de næste 3 år. Projektet udføres sammen med Aarhus Universitet, Yding Smedie, 5 landmænd og gartnere, Garnerirådgivningen og Billeslund. Vi glæder os til at komme rigtig i gang! Naturerhvervsstyrelsens GUDP-midler medfinansierer projektet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar