torsdag den 16. juni 2011

Kompost
På vores gård i Sønderjylland arbejder vi temmelig meget med kompost. Som økologisk landbrug er vi interesseret i at bevare jordens gode, naturlige egnskaber for at kunne avle flotte grøntsager år efter år. En af måderne er udbringning af kompost.

Vi laver mange hundrede tons kompost om året, som bliver lavet på basis af halm, komøg, græs & grøntsagsaffald. Komposten bliver lagt i lange strimler ude på marken, hvor vi så blander de forskellige materialer sammen. For at lave en perfekt kompost skal vi regne med at vende materialet omkring 20 gange. Når vi vender komposten, sænker vi også temperaturen i stakkene, så komposten ikke brænder sammen og mister værdifulde egneskaber.Den kompost vi laver er ikke for at give gødning til jorden. Vores kompost er et jordforbedrings-middel som gør at jorden blver bedre til at holde på den naturlige gødning, nemmere kan bevare vandet i jorden og giver en rigere mikro-liv i jorden. Dette giver stærkere grøntsager, som ikke er så modtagelige for sygdomme. Med et faglig udtryk siger man - vi forbedre jordens "krummestruktur".Netop i disse dage vender vi komposten en gang daglig. På billedet er det Algirds som er ved at vende komposten og som det fremgår af billedet dannes der meget varme i sådan en stak kompost.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar