mandag den 30. maj 2011

ynglefugle i markerne
Nogle fugle er helt vilde med at yngle i marker som er i omdrift. Dvs. at markerne starter med at være bar jord om foråret og så langsomt gror til.
Her på Aarstidernes gård - Billeslund - har vi fx Vibe, Strandskade og Lille Præstekrave. Fuglene hører egentlig hjemme langs kyster, fjorde og floder, men har tilpasset sig de dyrkede arealer.
Viben har igennem de seneste 100 år været landmandens tro følgesvend, mens de 2 andre er kommet til senere. På billedet kan man se en Lille Præstekrave som er ved at lægge sig på sine 4 æg - billedet er taget på 4 m afstand bagud af en traktor.

Fuglene er vilde med vores grøntsagsmarker, fordi vi har meget bar jord gennem foråret og forsommeren. Disse fugle vil nemlig gerne have et godt overblik og kan ikke lide når vegetationen bliver for høj.
Jesper Leegaard - Billeslund/Aarstiderne

Ingen kommentarer:

Send en kommentar