mandag den 30. maj 2016

Eng er agers moder!

Aarstidernes forsøg med kompostering af overskudsmaterialer fra naturpleje i nærområdet er afsluttet  - men arbejdet fortsætter i praksis. Naturmaterialerne fungerede fint i komposten, og vi kan konkludere, at der absolut er ræson i at oprette samarbejder, der bringer næringsstofferne fra engene tilbage til agerjorden før de flyder videre ud i vandløb, søer og nære farvande. Det gamle mundhæld har en sandhed i sig – eng ér agers moder!

I 2015 afprøvede vi - i samarbejde med Fredensborg Kommune og Fugleværnsfonden - kompostering af fire forskellige organiske materialer, der afklippes / opsamles i forbindelse med naturpleje af de lokale vådområder og strande. Tagrør fra Nivå Enge, enghø fra Langstrup Mose, grøde fra Usserød Å og tang fra Humlebæk Strand. Naturmaterialerne indgik med godt resultat i den allerede etablerede milekompostering på Krogerup Avlsgaard. Så godt, at den færdige kompost i foråret 2016 kunne tilføres som jordforbedring på gårdens marker.

I den økologiske produktion er det er en helt central tanke, at alt organisk affald skal re-cirkuleres, helst helt lokalt lige dér, hvor det bliver til affald. Vi er derfor glade for at samarbejdet med Fredensborg Kommune og Fugleværnsfonden fortsætter i 2016. Igen i år vil de løbende aflevere de overskydende materialer fra naturplejen, så de kan indgå som et væsentligt bidrag i vores pleje af dyrkningsjorden.

Vi håber, samarbejdet kan udvides til at inkludere andre parter – og ikke mindst håber vi, at andre rundt om i landet vil lade sig inspirere af idéen.

Du kan læse den fulde rapport om forsøget med naturmaterialerne på https://www.aarstiderne.com/~/media/Files/pdf/Cirkelkompost%20samlet%20afrapportering%202016.ash

I bloggen nedenfor kan du blandt andet læse om de temadage vi i september afholdte om forsøgene.

God læselyst.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar