fredag den 26. august 2011

Jorden forberedes til næste sæson.Vi har nu høstet ca. 10% af vores afgrøder og den jord som nu ligger bar, skal forberedes til næste dyrkningssæson. Vi forbereder jorden, ved at så efterafgrøder.Efter høsten bliver jorden harvet og eventuelle ujævnheder bliver afrettet, så der er et godt såbed, hvor Kaj kan komme til med den - efterhånden - gamle Amazone-såmaskine. Afhængig af årstiden sår vi forskellige planter som efterafgrøde. I denne uge har Kaj sået en blanding af græs, rødkløver, fodervikke og olieræddike. Når vi senere hen på efteråret vil fx rug blive en væsentlig del af så-blandingen.Efterafgrøden har flere funktioner. Vi undgår at jorden bliver udvasket for næringsstoffer, faktisk kan flere af planterne - bl.a. fodervikke - optage kvælstof gennem bladene og gemme det i jorden. En anden vigtig ting, som en efterafgrøde bidrager til, er at få løsnet jorden. Planternes rødder går meget dybt i jorden, nogle kan gå 2-3 m ned og de tusindvis af kilometer rødder er med til at forbedre jordstrukturen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar